skip to Main Content

STRATEGIKURSUS FOR BESTYRELSESMEDLEMMER

I bestyrelseslokalet formes selskabets fremtid

Dette kursus består af flere elementer i arbejdet med grundlæggende strategiudvikling. Bestyrelsens planer og strategiske ledelse er områder, der ligger højt på dagsordenen, og det er vigtige værktøjer i bestyrelsens arbejde.

Kurset afholdes som et mix af teori, praktiske eksempler og cases samt gruppeopgaver.

bestyrelseskursus

Det lærer du

Formiddag:

Hvad indeholder en strategiplan?
Hvilke analyser og modeller ligger bag?
Hvordan udformes og implementeres den i organisationen?
Hvordan gennemføres opfølgning og videreudvikling og hvad er bestyrelsens rolle?

Eftermiddag:

Cases i arbejdet med strategisk ledelse samt gruppeopgaver
Evaluering af selskabets vision og målsætning
Årlig evaluering af bestyrelsens arbejde

Hvem er kurset for?

Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer, der arbejder mere intensivt med ledelse, herunder bestyrelsens strategiske overvejelser. I en stor dansk undersøgelse udtaler 79 % af bestyrelsesformændene, at deres strategiplaner max. holder 3 år!

Kurset indeholder adskillige modeller og værktøjer til det fortsatte arbejde hjemme i bestyrelsen.

”Without strategy execution is aimless. Without execution strategy is useless.”
– Morris Chang, CEO of TSMC

Hold dig opdateret om bestyrelsesarbejde

Bliv ringet op og hør mere om
hvad DSRas kan tilbyde dig

Træffes bedst: Kl. 9-12Kl 13-16

Back To Top
X