skip to Main Content

ØKONOMIKURSUS FOR BESTYRELSESMEDLEMMER

Bliv klædt på til at give kompetent økonomisk sparring

Økonomikurset giver dig en grundlæggende viden om regnskabsforståelse. Regnskabsgennemgang og månedsrapportering er vigtige elementer i bestyrelsesarbejdet. Økonomistyring er nøgleområder i den strategiske ledelse.

Vi gennemgår et regnskabs opbygning, nøgletal og aktiver/passiver. Vi kommer bl.a. også omkring budgetlægning, kontrolfunktioner og faresignaler i regnskabsmaterialet.

Der kræves ikke kendskab til regnskabsforståelse for at deltage på dette kursus.

bestyrelseskursus

Dit udbytte på kurset

Du opnår viden til fortolkning og behandling af virksomhedens regnskab
Du vil kunne reagere hurtigt og professionelt på uregelmæssigheder
Du lærer at benytte vigtige værktøjer i din analyse af rapporter og balancer
Du lærer at forstå årsregnskabsloven

Virksomheden opnår

et fagligt og juridisk opdateret bestyrelsesmedlem
forståelse for nøgletal og økonomiske termer
indsigt i revisors rolle
kompetent sparring i bestyrelsesarbejdet

Hvem er kurset for?

Kurset er især rettet mod medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Andre bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af direktionen vil også få stort udbytte.

”Lær at forstå økonomi og regnskab, så du er sikker i din sag, når du som bestyrelsesmedlem arbejder med disse vigtige områder på bestyrelsesmøderne.”
– Claus B. Nielsen, direktør for Dansk Selskabs Rådgivning AS

Hold dig opdateret om bestyrelsesarbejde

Bliv ringet op og hør mere om
hvad DSRas kan tilbyde dig

Træffes bedst: Kl. 9-12Kl 13-16

Back To Top
X