skip to Main Content

BESTYRELSESKURSUS

Bestyrelsesarbejdet i kommunalt ejede virksomheder

Bestyrelsens ansvar i kommunale selskaber er lovreguleret, og kurset tager udgangspunkt i den kommunale virkelighed, relateret til Selskabslovgivningen. Kurset er rettet mod den samlede bestyrelse, såvel de generalforsamlingsvalgte som de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Kommunernes rammer for oprettelse og drift af selskaber beskrives primært i reglerne om §60 samarbejde og kommunale aktieselskaber.  Kommunalbestyrelsen er altid den øverste ansvarlige myndighed for alle kommunale opgaver.

Kommunale aktieselskaber, som er en juridisk enhed, vil arbejde ud fra interesser, der plejer selskabet. Generalforsamlingen vælger selskabets øverste ledelsesorgan, og de juridiske regler findes i Selskabsloven. Selskaberne vil oftest være etableret mhp. opgaver inden for forsyningsområdet eller større institutioner.

På kurset undervises i den almindelige og praktiske del af bestyrelsesarbejdet, herunder afvikling af møder, samarbejdet med direktionen og revisionen. Den rent juridiske del, med gennemgang af rettigheder og pligter som bestyrelsesmedlem samt cases fra retspraksis og strafansvar, er en vigtigt del af kurset. Kan afholdes som ½ – eller 1 dags kurser.

bestyrelseskursus

Hvorfor dette kursus?

Optimerer bestyrelsens indsats i den strategiske ledelse af organisationen
Det enkelte bestyrelsesmedlem kender sine rettigheder og pligter
Fremmer samarbejdet mellem bestyrelse og direktion

Hvem er kurset for?

Bestyrelser i kommunalt ejede aktieselskaber

”There are leaders and there are those who lead.”
– Simon Sinek

Hold dig opdateret om bestyrelsesarbejde

Bliv ringet op og hør mere om
hvad DSRas kan tilbyde dig

Træffes bedst: Kl. 9-12Kl 13-16

Back To Top
X