skip to Main Content

GRUNDLÆGGENDE BESTYRELSESKURSUS MED JURA

Til dig, der har siddet kort tid i bestyrelsen eller netop er nyvalgt

Kurset er opbygget i 2 dele, hvoraf første del giver en bred og grundlæggende information om bestyrelsens arbejde, afholdelse af møder, arbejdsopgaver samt relationer til eksterne samarbejdspartnere.

Del 2 er en juridisk gennemgang af selskabsloven samt af de rettigheder og pligter, der er bestemmende for bestyrelsesmedlemmer.  Ligeledes gives der eksempler på retspraksis, og cases belyser de juridiske rammer for bestyrelsesarbejdet.

bestyrelseskursus

3 gode grunde til at tage på dette kursus

Giver dig kompetencer til aktiv deltagelse i bestyrelsesarbejdet
Giver dig værktøjer til at deltage og medvirke i selskabets udvikling
Medvirker til at udvikle dine personlige ønsker og netværksdeltagelse

Hvem er kurset for?

Kurset henvender sig både til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt Ejerledere.

Undervisningsmateriale samt lovsamling udleveres på kurset.

”Evalueringerne af kurserne fra DSRas ligger altid i top. Skalaen er fra 0 til seks – og de får aldrig en score under fem.”
– Poul Erik Verner
, Uddannelseschef for Solar Danmark A/S

Hold dig opdateret om bestyrelsesarbejde

Bliv ringet op og hør mere om
hvad DSRas kan tilbyde dig

Træffes bedst: Kl. 9-12Kl 13-16

Back To Top
X