skip to Main Content

EARLY WARNING RÅDGIVNING

Kom problemerne i forkøbet

DSRas tilbyder analyser, gennemgang af forretningsgange, indtjeningskalkyler m.m. i forbindelse med undersøgelse af uacceptable performances.

Der er ofte en varierende årsagssammenhæng mellem fx faldende omsætning, øgede omkostninger, stigende antal reklamationer. Det er vigtigt at opbygge rapporteringssystemer, der tidligt kan opfange signaler, der indikerer mulige problemer.

Indikatorerne skal placeres indenfor 3 områder, nemlig:

  • Afsætning
  • Økonomi
  • Organisation
organisationsrådgivning

Dette kan I eksempelvis få ud af rådgivningen:

En seriøs sparring omkring afdækning af problemkomplekset mellem produktion og salg
Analyse af udvalgte fagområder eller en afdelings performance, med forslag til forbedringer
Oplæg til iværksættelse af forebyggende handlinger i relation til virksomhedens fremtid

Hvem kan have behov for Early Warning rådgivning?

Salgsafdelinger, der oplever pludseligt svigtende salg og markedsreaktioner
Selskaber, der mister markedsposition og konstaterer usædvanlige markedstab
Virksomheder, der oplever større organisationsændringer og samarbejdsproblemer

”If you don’t like something, change it! If you can’t change it, change your attitude. Don’t complain.”
– Maya Angelou

Hold dig opdateret om bestyrelsesarbejde

Bliv ringet op og hør mere om
hvad DSRas kan tilbyde dig

Træffes bedst: Kl. 9-12Kl 13-16

Back To Top
X